KONGRE SPONSORU  
  Ana Sayfa  
  Kurullar  
  Önemli Tarihler  
  Bildiri Yazım Kuralları  
  Kayıt  
  Konaklama  
  Kongre Programı  
  Sosyal Program  
  Kongre Afişi  
  İletişim  
  ENGLISH  
     
 
 

*2016 Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ

*Değerli Katılımcılar;
Yeterli sayıda tam metin gönderilmesi halinde,  "Bölge Çalışmaları" isimli bir kitap basılması planlamaktadır. Bildiri tam metinlerinin https://goo.gl/DxUy4y linkinde yer alan yazım kurallarına göre düzenlenerek kongre gününe kadar tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

*Kongre programı ilan edilmiştir. Kongre programı için tıklayınız.

*Kongre'nin gerçekleştirileceği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konum Bilgileri İçin tıklayınız.

 
  KONGRE ÇAĞRISI  
 

Türkiye‘de bölge bilimi alanında güncel gelişmelere odaklanan Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi; bu yıl 01-02 Aralık 2016 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü; Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü; Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından düzenlenecektir. Kongrenin amacı, bölge bilimi alanında çalışan tüm araştırmacıları bir araya getirerek, deneyimlerini akademik ortamda tartışmaları ve bu yolla Bölge Bilimi alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunmalarıdır. 

16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresinin konu başlıkları; 

 • Karşılaştırmalı bölgesel politikalar, dünya örnekleri ve Türkiye
 • Hareketlilik, göç ve beşeri sermaye: kaybeden ve kazanan bölgeler
 • Bölgelerde Nüfus, İşgücü Pazarı ve kapital Hareketliliği
 • Bölgesel gelişmeyi yönlendiren yeni aktörler ve deneyimler
 • Bölgesel gelişmede mevzuat, çelişkiler, kısıtlar
 • Bölgesel Yönetişim Modelleri
 • Büyükşehirler ve kırsal alanlar yönetimi
 • Dönüşen yerel yönetimler
 • Bölgesel Ekonomik Büyüme
 • Bölgesel ve Kentsel Sistemler
 • Bölgesel Gelişme ve Sınır Bölgeler
 • Kent Ortaklıkları, Kamu Sermayesi ve Bölgesel Kalkınma
 • Yeni kuramlar, bölge bilimi ve planlamada uygulama alanları: evrimci ve ilişkisel ekonomik coğrafya, yeni kurumsalcılık ve diğerleri
 • Bölgesel inovasyon sistemleri
 • İnşa edilmiş bölgesel üstünlük, güzergah bağımlılığı, ilgili çeşitlik ve akıllı uzmanlaşma tartışmaları
 • Mekansal planlama sorunları
 • Altyapı, ulaşım ve iletişim
 • Kıyı bölgelerinde kalkınma: Limanlar ve denizler
 • Bölgesel politikalar, planlama ve yönetim
 • Büyükşehirler, sınırlar ve kırsal alanlar
 • Kentsel yayılma ve kırsal büzüşme
 • Kırsal ve yerel gelişme
 • Enerji, gelişme ve sürdürülebilirlik
 • Turizm, kültürel endüstri ve bölgesel deneyim ekonomisi
 • Mekânsal ekonometri, bölgesel ekonomik modelleme
 • Bölgesel planlamada mekânsal teknolojiler
 • Mekânsal yığılmalar: Yığılma ekonomileri ve kümeler
 • Gayrimenkul ve konut politikaları, kentsel dönüşüm ve bölgesel ekonomiye etkileri
 • Bölgelerarası işbirliği, çatışmalar ve rekabet
 • İklim değişikliği, çevre ve kentsel/bölgesel dayanıklılık
 • Sosyo-ekonomik bütünleşme, yoksulluk ve sosyal politikalar
 • Sosyal ağlar, sosyal sermaye ve yerel ekonomik kalkınma
 • Küresel eğilimler ve MINT-CIVETS bölgeleri üzerine beklentiler, riskler, fırsatlar
 • Avrupa Birliği ve Türkiye: Katılım Öncesi Mali Yardım Programı, bölgesel politikalar, deneyimler ve 2020’ye doğru beklentiler.